Prins Daniel mötte entreprenörer i Gävleborg

Torsdagen den 6 december besökte Prins Daniel Gävle för att närvara vid Prins Daniels entreprenörsdag.

Inspiratörerna Martin Lorentzon, Sara Wimmercranz, Ashkan Pouya och Jessica Löfström ur Prins Daniels Fellowship tillsammans med Prins Daniel på Gävle slott.

Inspiratörerna Martin Lorentzon, Sara Wimmercranz, Ashkan Pouya och Jessica Löfström ur Prins Daniels Fellowship tillsammans med Prins Daniel på Gävle slott. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Ett 40-tal unga entreprenörer från Gävleborgsregionen var inbjudna för att träffa Prinsen och inspiratörer ur Prins Daniels Fellowship.

Landshövding Per Bill var värd för entreprenörsdagen som arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborgs län med syfte att diskutera entreprenörskapets möjligheter och utmaningar, utbyta erfarenheter samt skapa inspiration och etablera nätverk.

Inledningsvis hölls intervjuer med Prins Daniel och inspiratörerna Martin Lorentzon från Spotify, Sara Wimmercranz från Backing Minds, Ashkan Pouya från Serendipity och Jessica Löfström, från ExpanderaMera. Från scen delade samtliga med sig av sina erfarenheter av att driva företag.

Därefter hölls rundabordssamtal i mindre grupper där deltagarna fick diskutera sina frågeställningar och företagsutmaningar med deltagarna från Prins Daniels Fellowship.

Rundabordssamtal med unga entreprenörer från Gävleborgsregionen.

Rundabordssamtal med unga entreprenörer från Gävleborgsregionen. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft