Kronprinsessan vid möte om Östersjön med WWF

Torsdagen den 22 november deltog Kronprinsessan vid ett möte om Östersjön med WWF.

Kronprinsessan och WWF:s avdelningschef Åsa Ranung och styrelseordförande Axel Wenblad.

Kronprinsessan och WWF:s avdelningschef Åsa Ranung och styrelseordförande Axel Wenblad. Foto: Pelle T Nilsson

På mötet presenterade WWF satsningen ”Baltic NOW” som handlar om att få ett ökat skydd av Östersjön för att minska övergödning, bottendöd och få ett hållbarare fiske.

Vid slutet av mötet överlämnade WWF ”Östersjömanifestet” till Kronprinsessan. Manifestet innehåller 1265 personliga berättelser och uppmaningar från invånare i Sverige om hur viktig Östersjön är för dem och deras önskemål om att alla som har möjlighet att föra fram detta budskap ska hjälpa till.

Mötet hölls på Ulriksdals slott i Solna.