Prins Daniel i samtal med studenter om entreprenör­skap

Onsdagen den 21 november besökte Prins Daniel och tre av inspiratörerna från Prins Daniels Fellowship Kärrtorpsgymnasiet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm för att samtala med studenter om entreprenörskap.

Prins Daniel talar till eleverna på Kungliga Tekniska Högskolan.

Prins Daniel talar till eleverna på Kungliga Tekniska Högskolan. Foto: Pelle T Nilsson

Prins Daniel tillsammans med de tre inspiratörerna från Prins Daniel Fellowship.

Prins Daniel tillsammans med de tre inspiratörerna från Prins Daniel Fellowship. Foto: Pelle T Nilsson

Under besöket berättade Prins Daniel och tre inspiratörer från Prins Daniels Fellowship om sina erfarenheter av att driva företag. Inspiratörerna som deltog vid besöket var Jacob de Geer (iZettle), Nami Zarringhalam (Truecaller) och Susanne Najafi (Backing Minds) som alla är framgångsrika entreprenörer.

Foto: Pelle T Nilsson

Efter aulaföreläsningarna deltog studenter i rundabordssamtal med Prins Daniel och inspiratörerna för att få konkreta tips och inspiration kring egna företagsidéer.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft