Kronprinsessan besökte Kungliga biblioteket

Onsdagen den 21 november besökte Kronprinsessan Kungliga biblioteket i Stockholm.

Under besöket på Kungliga biblioteket fick Kronprinsessan se ett urval ur samlingarna.

Under besöket på Kungliga biblioteket fick Kronprinsessan se ett urval ur samlingarna. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid bibliotekets huvudentré togs Kronprinsessan emot av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Kronprinsessan och riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Kronprinsessan och riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under besöket fick Kronprinsessan veta mer om hur Kungliga biblioteket arbetar med de historiska samlingarna och arkiven.

Kungliga biblioteket har ett pågående regeringsuppdrag att ta fram en nationell strategi för alla offentligt finansierade bibliotek. Erik Fichtelius, som är nationell samordnare av arbetet, gav en presentation av projektet.

Kronprinsessan och biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar.

Kronprinsessan och biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan fick även möjlighet att se ett urval av Kungliga bibliotekets samlingar, bland annat Codex Gigas, Djävulsbibeln som troligen är världens största handskrift och som räddades från branden på slottet Tre Kronor 1697.